Vi har designat våra produkter och våra tjänster att vara så lätta som möjligt att använda, men frågor kan ju alltid uppkomma ändå. Vi har samlat de vanligaste frågorna här nedanför. Om du inte hittar svaret på din fråga så kontakta oss via frågeformuläret längst ner.

Instruktioner: Plantui 6, Plantui 3 & Moomin Garden.

Kolla vår videoinstruktioner: Plantui 6 Setup, Plantui 6 Maintenance,
Plantui 3 & Moomin Garden Setup, Plantui 3 & Moomin Garden Maintenance

Enheten

Belysningsenheten

 • Vilket slags lampor finns i Plantui Smart Garden?
  Plantui Light Unit™ består av 18 sofistikerade LED-lampor (3 för varje planta) som ger optimala spektra och ljusmängder för växande plantor.
 • Är belysningen tänd dygnet runt?
  Nej, även växter behöver få vila. Du får din your Plantui Smart Garden™ att gå ner i viloläge under 8 timmar genom att placera handen över belysningsenheten i 3 sekunder. Enheten går automatiskt ner i viloläge vid samma tid varje dygn.
 • Är det farligt att titta på ljuset från en Plantui Smart Garden™?
  Ljuset som kommer från en Plantui Smart Garden™ är mindre skadligt än solljus eftersom det inte innehåller någon UV-strålning. Men lamporna har mycket hög effekt, så undvik att titta rakt in i lamporna.
 • Har ljuset från en Plantui Smart Garden™ alltid samma färg?
  I första fasen (groning) är ljusenheten i sitt nedersta läge och då är ljuset lila/rosa. När plantorna har kommit upp 1-2 cm lägger du till det första höjdblocket och då ändrar ljuset färg till vitt. Enheten ser automatiskt till att plantorna belyses med det optimala ljusspektret för varje tillväxtfas. Läs mer på www.plantui.com.
 • Kan jag ersätta en eller flera LED-lampor i Plantui Smart Garden™ ifall de går sönder?
  En LED-lampa ska hålla i minst 50 000 timmar, så detta är inget vanligt problem. Men om du skulle behöva byta en eller flera LED-lampor så kontakta din närmaste Plantui Smart Garden™-återförsäljare.
 • Fungerar ljuset från en Plantui Smart Garden™ som ljusterapi?
  Nej, LED-lamporna i Plantui Smart Garden™ är inget alternativ till de lampor som används i ljusterapi. Våra LED-lampor är utformade för att optimera plantornas växtprocess och de har inte samma effekter som solljus.
 • Vad ska jag göra när ljuset blinkar blått?
  Blått blinkande ljus innebär antingen att vattennivån är för låg eller att pumpen inte sitter på plats. Så kontrollera pumpen och fyll på vatten om det behövs.

Pumpen

 • Varför låter pumpen ibland?
  Vatten pumpas till växtrötterna upp till 8 gånger per dag. Processen tar mellan 30 och 120 sekunder, ljudnivån stiger max till 45 dB. Om pumpljudet förändras eller blir högre indikerar detta att vattenmängden är för liten. Blått ljus innebär även det att det är dags att fylla på vatten.

Höjdblock

 • Måste höjdblocken placeras i en speciell ordning?
  Nej, det är ingen skillnad på de två höjdblocken. När plantorna har kommit upp 1-2 cm lägger du till det första höjdblocket mellan växtbrickan och belysningsenheten.
 • Hur många höjdblock kan jag lägga till?
  Du kan använda upp till 5 höjdblock samtidigt, om det behövs. 2 höjdblock ingår när du köper din Smart Garden. Köp fler från plantui.com/product/plantui-height-block/

El

 • Kan man få en elstöt av Plantui Smart Garden™?
  Nej, Plantui Smart Garden™ är CE-märkt och använder enbart 12 V spänning.
 • Var kan jag placera min Plantui Smart Garden™?
  Du kan i princip placera din Plantui Smart Garden™ var som helst inomhus, eftersom den inte behöver solljus. Undvik att placera Plantui Smart Garden™ i direkt solljus, nära värmekällor och i drag.
 • Kan jag placera Plantui Smart Garden™ utomhus?
  Nej, Plantui Smart Garden™ är utformad för användning inomhus. Den tål inte solljus, kraftiga temperaturväxlingar eller regn.
 • Rengöring
  Vi rekommenderar att du rengör din Smart Garden efter varje slutskörd (var 6 till 8 vecka). Skålen, vattenbrickan, växtbrickan och växthållarna tål maskindisk.
 • Reservdelar till Plantui Smart Garden™
  Du kan köpa höjdblock och Plantui-laddningssladd här på vår webbplats.
 • Var kan jag köpa en Plantui Smart Garden™?
  Alla våra produkter finns i vår webbutik. På plantui.com/get-plantui/ hittar du affärer som säljer våra produkter.

Vatten och växtnäring

 • När ska jag fylla på vatten?
  När du inleder odlandet ska du tillsätta 3 liter vatten och 3 skopor växtnäring i skålen. Efter det kommer ljuset att slå om till blått när det är dags att fylla på vatten. Första påfyllningen brukar krävas efter cirka 4 veckor och sedan ungefär 1 gång i veckan. Kom ihåg att blanda i 1 skopa växtnäring per liter vatten du fyller på.
 • Hur mycket vatten ska jag fylla på vid blått ljus?
  Lämplig mängd är 2 liter. Kom ihåg att blanda i 2 skopor växtnäring också.
 • Vilken mängd växtnäring ska jag tillsätta?
  Proportionen är alltid 1 skopa Plantui Nutrients™-växtnäring (skopan finns inne i växtkapsel-förpackningen) till 1 liter vatten.
 • Ska jag alltid tillsätta växtnäring i vattnet?
  Ja, fyller du på vatten ska du alltid tillsätta växtnäringen eftersom den behövs för tillväxten.
 • Kan jag använda andra typer av växtnäring?
  Nej, Plantui Nutrients™-växtnäring är speciellt framtagen för Plantui Smart Gardens intelligenta bevattningssystem. Andra typer av växtnäring är tänkta att användas vid odling i jord och skadar vattenpumpen. Plantui Smart Gardens 2-åriga garanti gäller endast om du använder vår Plantui Nutrients-växtnäring i enligt med vad som beskrivs i manualen.
 • Min hund drack av vattnet med växtnäringen i. Vad ska jag göra?
  Näringen är ju inte avsedd för djur eller människor, men din hund kommer inte att få några men av att ha druckit ur vattenbehållaren. Växtnäringen innehåller enbart naturliga ingredienser som gör vattnet saltare.
 • Vad innehåller Plantui Nutrients-växtnäring?
  Växtnäringen innehåller enbart naturliga ingredienser. Plantui Nutrients består endast de näringsämnen som är nödvändiga för plantorna (kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, svavel, järn, mangan, zink, bor, koppar och molybden).
 • Fungerar Plantui som luftfuktare?
  Nej, det kan man inte påstå. Plantui Smart Garden™ är ett slutet ekosystem, men växterna avdunstar vatten, vilket är bra för inomhusklimatet.
 • Kan jag använda samma växtnäring för alla växter?
  Ja du kan använda Plantui Nutrient-växtnäringen till alla Plantui-växter. Vi har noggrant valt ut näringsämnena så att de motsvarar de krav som våra växter ställer.
 • Är näringsämnena organiska?
  Plantui Nutrients består endast de näringsämnen som är nödvändiga för plantorna (kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, svavel, järn, mangan, zink, bor, koppar och molybden). Dessa kommer alla från naturen: ur luften eller marken. I växtodling utan jord, som Plantui Smart Garden, är alla dessa nödvändiga näringsämnen tillsatta i vattnet. Organisk gödning kan inte användas i odling utan jord, eftersom den organiska gödningen behöver speciella bakterier, som enbart finns i jord, för att bryta ner de organiska föreningarna till oorganiska ämnen som växterna kan ta upp.

Växter & växtkapslar

 • Hur länge tar det för plantorna att växa upp?
  Växter har olika tillväxtprocesser, groningsfasen varierar från växt till växt, men i genomsnitt gror plantorna efter 1-2 veckor. Vissa plantor kan skördas efter 4 veckor. Men vi rekommenderar att örter och bladgrönsaker skördas efter 6 veckor, efter som de utvecklar mer smak och konsistens efter 6-8 veckor. Efter ungefär 8 veckor är det dags att starta om med nya växtkapslar. Du hittar de exakta växttiderna för varje växt på plantui.com/plant-capsules/.
 • När kan jag börja äta av örterna och bladgrönsakerna?
  På varje Plant Capsule-förpackning finns information om när örten/bladgrönsaken kan skördas. Du kan förstås använda blad av dina plantor tidigare, men de utvecklar mer smak och konsistens efter 4-6 veckor. Du hittar de exakta växttiderna för varje växt på plantui.com/plant-capsules/.
 • Vilka delar av plantorna kan jag äta?
  På varje Plant Capsule-förpackning finns information om vilka delar av växten som är ätliga. Generellt är både blad och stammar ätliga. Vad gäller de ätliga blommorna så är det blommorna du kan äta. Du kan även äta blommor som örterna producerar.
 • Kan jag plantera om växter från en Plantui Smart Garden™ utomhus?
  Du kan naturligtvis försöka plantera om späda plantor i jord, men du bör vara medveten om att de kan vara mycket känsliga i början. Rötterna och växtkapseln måste vara täckta av jord. Plantorna är inte vana vid solljus utan behöver täckas de första dagarna medan de rotar sig i jorden. Eftersom Plantui-växterna är vana vid optimala förhållanden både vad gäller ljus och bevattning kan omställningen till att växa i jord vara utmanande.
 • Kan jag köpa extra kapslar utan frön?
  Ja, du kan köpa ett Experiment Kit på plantui.com/product/experimental-kit/
 • Min hund åt en växtkapsel. Vad ska jag göra?
  Gör som du brukar göra när han har ätit jord eller torv.
 • Hur gör jag mig av med använda växtkapslar?
  Plantui Plant Capsules™ är gjorda av stenull från lavasten (basalt) och kan slängas i de vanliga hushållssoporna. Eller så återanvänder du dem som jordförbättringsmedel.
 • Det är insekter på mina växter. Vad ska jag göra?
  Plantui Plant Capsules™ är gjorda av ren stenull från lavasten (basalt) som inte kan bli angripen av insekter. Hittar du små flugor eller andra insekter på dina växter så har de spridits från andra växter eller mat du har hemma. Om problemet fortgår så skörda växterna och rengör din Plantuienhet.
 • Kan Plantui Smart Garden™ sprida bakterier i luften?
  Nej. Plantui Smart Garden™ innehåller inte några jordbakterier och sprider inte några mögelsporer eller bakterier i luften. Trots detta så rekommenderar vi att du rengör din Plantui Smart Garden™ efter varje odlingsomgång (ungefär var 8:e vecka).
 • Hur länge håller skördade blommor, örter och bladgrönsaker?
  Du kan äta dem i ungefär en vecka om du förvarar dem i kylskåp. Blommor och örter går bra att torka för användning längre fram.
 • Kan växterna orsaka allergi?
  Nej, du kan lugnt äta alla våra växter om du inte redan från tidigare är allergisk mot vissa örter eller bladgrönsaker.
 • Kan jag odla mina favoritblommor i Plantui Smart Garden™?
  Jo det kan du genom att använda tomma växtkapslar ur vår experimentförpackning plantui.com/product/experimental-kit/. Kom bara ihåg att inte alla växter passar att odlas inomhus utan jord. Ha det så kul medan du listar ut vilka växter som passar för odlingsmetoden!
 • Kan jag odla endast en sorts växter samtidigt?
  Nej, du kan odla olika sorters växter samtidigt. Men eftersom olika sorter växer i olika takt så bör du välja sorter med samma växtrytm. Växttiderna för de olika sorterna hittar du på plantui.com/plant-capsules/
 • Varför använder ni stenull från lavasten som substrat?
  Plantui Plant Capsules ™ är gjorda av stenull från lavasten för att säkerställa densiteten på substratfibrerna. Strukturen bidrar till att skapa enhetlighet både vad gäller bevattningssystemet och pH-nivåer.
 • Påverkar kalkhalten i vattnet växterna och odlingsenheten?
  Kalkhalten i vattnet är vanligtvis inget problem för Plantui Smart Garden™: plantorna tar upp den mängd kalk de behöver och vattencirkulationssystemet motverkar kalkavlagringar. Men är kalkhalten mycket hög kan pumpen delvis blockeras och kalkavlagringar bildas på enhetens plastdelar. Men Plantui 6 Smart Garden™ har en automatisk avkalkningsfunktion som löser detta problem. Häll 1 matsked (15 ml) citronsyra och 3 liter varmt vatten (maximalt 60°C) i den tömda vattenskålen. Håll handen ovanpå enheten i 15 sekunder, tills belysningen går över till blått. Pumpen arbetar i 2,5 minuter. Vid behov låt vätskan verka några timmar och starta sedan pumpen igen. Diska sedan delarna i diskmaskin (maximalt 60°C).
 • Hur sköter jag min basilika för att få den yvigare?
  Tre veckor efter sådd så nyper du av toppen på plantan så att endast två bladpar blir kvar. Plantan kommer att skjuta sidoskott från bladfästena och bli yvigare
 • Är fröna ekologiska?
  Plantuis fröer är inte ekologiskt producerade, men alla frön är kontrollerade, helt naturliga (icke-GMO) och helt obehandlade.
 • Vad är det grönsvarta som syns på kapseln? Stör det plantan?
  Ibland kan alger börja växa på kapseln. Sånt händer alltid där det finns tillräckligt med ljus, fukt och näring. I de flesta fall växer plantan så snabbt att den skuggar kapseln innan alger uppkommer. Men växer plantan långsamt så kan alger dyka upp, men det skadar inte plantan.