Rakastu kasvattamiseen.

Kategoriat

Miksi Plantui ei käytä turvetta?

Miksi haluamme suojella turvetta?   Turvetta saadaan ottamalla se maasta eli raivaamalla suoalue kasvillisuudesta tyhjäksi ja kuivattamalla se, minkä jälkeen turvetta voidaan kuoria maan pinnasta. Koska turve sitoo hyvin vettä, uhkaa turvemaiden väheneminen maailman makean ...

Sosiaalinen vastuu ja kestävä kehitys

Yritysten sosiaalinen vastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) sekä ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa koskevat periaatteet (Environment, Social, and Governance, ESG) ohjaavat myös Plantuin liiketoimintaa. Pyrimme kommunikoimaan näitä meille tärkeitä arvoja läpinäkyvästi ja elämään näiden arvojen mukaisesti. ...
Shopping Cart
Scroll to Top