Miksi Plantui ei käytä turvetta?

Miksi haluamme suojella turvetta?

 

Turvetta saadaan ottamalla se maasta eli raivaamalla suoalue kasvillisuudesta tyhjäksi ja kuivattamalla se, minkä jälkeen turvetta voidaan kuoria maan pinnasta. Koska turve sitoo hyvin vettä, uhkaa turvemaiden väheneminen maailman makean veden varantoja ja heikentää maaperän tulvaveden säätelyä. Veden mukana turve sitoo myös erittäin hyvin hiiltä, ja yksittäinen turvemaa sitookin tutkitusti hiiltä keskimäärin kymmenen kertaa enemmän hehtaaria kohti, kuin mikään muu ekosysteemi. Kyseessä on siis merkittävä hiilinielu. Esimerkiksi Suomessa suoalueilla elää myös paljon uhanalaisia eläinlajeja, kuten erilaisia hirvieläimiä ja lintuja, joiden elintila pienenee jatkuvasti turpeen teollisen käytön vuoksi. Turpeen käyttöä onkin maailmanlaajuisesti haluttu ekologisista syistä vähentää ja löytää sille korvaavia kasvualustavaihtoehtoja.

Plantuin kasvualusta on luonnollinen kivivilla

 

Turve on yleisimmin käytetty kasvualusta, eirtyisesti sisäviljelyssä,  mutta turpeelle löytyy myös hyviä, kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja. Plantuin arvoissa ekologisuus ja kestävä kehitys ovat keskiössä ja siksi myös kasvikapseleiden kasvualustaa valitessa oli selvää, että turvetta ei käytetä. Vaihtoehtoisia kasvualustoja tutkiessa selvisi, että kivivilla on paitsi tehokas, myös luonnon kompostoitava, joten valinta kohdistui tähän hyvin saatavilla olevaan raaka-aineeseen.  Kivivilla itsessään ei ole orgaanista, mutta sitä voi ohjeiden mukaan käyttää pieninä määrinä kompostin seosaineena. Plantuin kapseli elinkaarensa lopussa soveltuu siis hyvin kompostiin laitettavaksi ja tehostaa kompostin toimivuutta.

 

Plantuin kivivilla tulee Grodanilta Hollannista. Alta löydät listätietoa aiheesta (in English)

https://www.grodan.com/our-thinking/grodan-blogs/grodan-plugs-are-a-key-factor-in-the-success-of-smart-indoor-gardens/

 

 

.

 

 

Lisää inspiraatiota

Vesiviljely (hydroponics), helppoa puutarhanhoitoa

Sana hydroponiikka (en. Hydroponics) tarkoittaa kirjaimellisesti "vesiviljelyä" ja viittaa kasvien viljelyyn ilman multaa. Perinteisessä maataloudessa maaperä tarjoaa kasveille ...

Plantuista tehoa esikasvatukseen | Salla Kallio

  Monien hyötykasvien kasvuaika on pitkä, ja ne tarvitsevat esikasvatusta tuottaakseen satoa. Plantuin sisäpuutarha on oiva apu esikasvatukseen. ...

Feeling hot-hot-hot, chilien esikasvastusta Plantuissa | Sini

  Sain ystävältäni chilejä sen seitsemää sorttia, jotta voisin laajentaa hyötypuutarhamme lajikirjoa. Haaveissani on jonkinasteinen omavaraisuus myös vihannesten ...

Vesiviljely (hydroponics), helppoa puutarhanhoitoa

Sana hydroponiikka (en. Hydroponics) tarkoittaa kirjaimellisesti "vesiviljelyä" ja viittaa kasvien viljelyyn ilman multaa. Perinteisessä maataloudessa maaperä tarjoaa kasveille ...

Plantuista tehoa esikasvatukseen | Salla Kallio

  Monien hyötykasvien kasvuaika on pitkä, ja ne tarvitsevat esikasvatusta tuottaakseen satoa. Plantuin sisäpuutarha on oiva apu esikasvatukseen. ...

Feeling hot-hot-hot, chilien esikasvastusta Plantuissa | Sini

  Sain ystävältäni chilejä sen seitsemää sorttia, jotta voisin laajentaa hyötypuutarhamme lajikirjoa. Haaveissani on jonkinasteinen omavaraisuus myös vihannesten ...
Shopping Cart
Vieritä ylös